CNTT - Thời gian: từ 15/12/2017 - 31/12/2017 Thứ hai, 21/09/2020 - 01:39:29

Thông tin chi tiết luận văn Cao học Khóa 2 ngành Hệ thống thông tin

1. Học viên ĐỖ VĂN DŨNG

Đề tài luận văn: Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bản có độ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống

2. Học viên NGUYỄN ÁNH NGUYÊN

Đề tài luận văn: Nghiên cứu xử lý các đoạn video để trợ giúp phát triển tư duy học sinh

3. Học viên NGUYỄN ĐĂNG HIỆP

Đề tài luận văn: Nghiên cứu hệ thống trợ giúp quyết định trong tư vấn nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

4. Học viên NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Đề tài luận văn: Tìm hiu công ngh GPS – GIS và ng dng trong qun lý lái xe ca công ty c phn taxi Kim Liên

5. Học viên PHẠM  NGỌC HƯNG

Đề tài luận văn: Phân hệ khách hàng và hợp đồng trong CRM của doanh nghiệp và phát triển ứng dụng ở Viettel Hải Phòng

6. Học viên PHẠM THỊ HÙY

Đề tài luận văn: Kỹ thuật xác định các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử nhờ ma trận kiểm thử

7. Học viên VŨ TRỌNG CHIẾN

Đề tài luận văn: Công nghệ ảo hóa Docker và ứng dụng tại Đại học Dân lập Hải Phòng

8. Học viên NGUYỄN XUÂN HẢI

Đề tài luận văn: Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu video tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng bằng phương pháp hướng đối tượng, ứng dụng mẫu thiết kế

Khoa CNTT

 

 

 

 

 

 

 

Truy cập: 1160 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.