CNTT - Thời gian: từ 1/05/2018 - 30/11/2018 Thứ hai, 21/09/2020 - 00:54:43

Tuyển kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Tokyo lương 250.000 yên

Tuyển GẤP kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Tokyo, Nhật Bản với mức thu nhập cao lên tới 250.000 yên/tháng, chi tiết xem "tại đây"

Khoa CNTT

Truy cập: 990 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.