CNTT - Thời gian: từ 2/04/2018 - 30/11/2018 Thứ hai, 21/09/2020 - 01:06:20

IT JAPAN ACADEMY Tuyển dụng 16 kỹ sư CNTT làm việc tại Nhật Bản

IT JAPAN ACADEMY Tuyển dụng 16 kỹ sư CNTT  làm việc tại Nhật Bản, chi tiết xem "tại đây"

Khoa CNTT

Truy cập: 1779 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.