CNTT - Thời gian: từ 25/07/2018 - 31/12/2018 Thứ hai, 21/09/2020 - 01:35:19

Công ty máy tính máy văn phòng Đỗ Gia tuyển dụng

Công ty Máy tính - Máy văn phòng Đỗ Gia tuyển dụng kỹ sư Công nghệ thông tin, chi tiết xem "tại đây"

Khoa CNTT

Truy cập: 1297 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.