GDTC - Thời gian: từ 3/08/2015 - 31/12/2015 Chủ nhật, 20/09/2020 - 23:47:31

Thông báo về mức thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên học kỳ 1 năm 2015 - 2016

Căn cứ tờ trình số 649/TT-HT ngày 21/7/2015 về mức thu học phí và các khoản đóng góp của sinh viên năm học 2015 – 2016, Hiệu trưởng trường đại học dân lập Hải Phòng thông báo mức học phí và các khoản đóng góp của sinh viên kỳ 1 năm học 2015 – 2016 vẫn giữ nguyên như năm học 2014 - 2015:

I. Học phí:

1. Học viên hệ cao học:

       - Học phí môn học: 1.000.000đ/tín chỉ

       - Học phí môn tốt nghiệp: 1.300.000đ/tín chỉ

2. Sinh viên hệ đại học:

       - Học phí theo niên chế: 995.000đ/tháng

       - Học phí theo tín chỉ: 331.600đ/tín chỉ

3. Sinh viên cao đẳng:

       - Học phí theo niên chế: 925.000đ/tháng 

       - Học phí theo tín chỉ: 308.300đ/tín chỉ

4. Sinh viên trung cấp:

       - Học phí theo niên chế: 540.000đ/tháng

5. Sinh viên liên thông cao đẳng lên đại học:

       - Học phí theo niên chế: 1.050.000đ/tháng

6. Sinh viên quản trị tài năng:

       - Học phí theo niên chế: 1.950.000đ/tháng

II. Hỗ trợ xây dựng trường, văn hóa thể thao, vệ sinh và môi trường: 

         Tất cả sinh viên các hệ đào tạo mức đóng góp như nhau, học viên hệ cao học không thu hai khoản này:

       - Hỗ trợ xây dựng trường:                            400.000đ/10 tháng/sinh viên

       - Hỗ trợ văn hóa thể thao,vệ sinh môi trường: 200.000đ/10 tháng/sinh viên

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (Đã ký)

 

 

 

  

Truy cập: 8736 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.