GDTC - Thời gian: từ 19/04/2016 - 30/06/2016 Thứ hai, 21/09/2020 - 01:07:26

Thông báo về việc cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Indonesia năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Indonesia

 

Thực hiện chỉ đạo của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng tại Công văn số 270/NV-LTBC ngày 13/4/2016 về việc cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Indonesia, Phòng Tổ chức – Hành chính Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xin thông báo về học bổng Thạc sĩ KNB 2016 như sau:

1.      Các lĩnh vực đào tạo:

Nhân văn học, kỹ sư, khoa học xã hội, nghiên cứu đa ngành, giáo dục, khoa học (Chi tiết các ngành học được nêu cụ thể trong file đính kèm).

2.      Thời gian đào tạo:

-         Học tiếng In-đô-nê-xi-a: 8 tháng

-         Chương trình dự bị Thạc sĩ: 4 tháng

-         Chương trình thạc sĩ: 24 tháng (4 học kì)

3.      Học bổng bao gồm:

-         Tiền hỗ trợ phòng nghỉ cho học viên ngay khi đến In-đô-nê-xi-a: 1.000.000 IDR (tương đương 1.700.000 VNĐ)

-         Trong thời gian tham gia khoá học tiếng In-đô-nê-xi-a và chương trình dự bị thạc sĩ, học viên được nhận 2.350.000 IDR/ tháng (tương đương 4.000.000 VNĐ/ tháng)

-         Trong thời gian tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ, học viện nhận hỗ trợ hàng tháng như sau:

+ Hỗ trợ sinh hoạt phí: 2.350.000 IDR (tương đương 4.000.000 VNĐ)

+ Hỗ trợ nghiên cứu: 400.000 IDR (tương đương 700.000 VNĐ)

+ Hỗ trợ sách: 350.000 IDR (tương đương 600.000 VNĐ)

-         Bảo hiểm y tế tối đa 200.000 IDR/ tháng (tương đương 350.000 VNĐ/ tháng)

-         Vé quốc tế khứ hồi (hạng thường) 1 lần cho toàn bộ khoá học.

-         Học bổng được cấp trong thời gian tối đã 36 tháng (trường hợp chương trình kết thúc sớm, học bổng sẽ dừng lại ngay sau khi học viên trở về nước).

-         Học bổng được cấp chỉ đủ cho 01 người sinh hoạt ở hầu hết các thành phố mà các trường đại học đặt trụ sở.

* Các chi phí khác ngoài những chi phí nêu trên sẽ được coi là chi phí cá nhân do học viên tự chi trả.

4.      Điều kiện tham gia:

-         Ứng viên tối đa là 35 tuổi.

-         Có bằng cử nhân (người có bằng Thạc sĩ không phù hợp để đăng ký).

-         Có chứng chỉ TOEFL (hoặc có chứng nhận sử dụng tiếng Anh thành thạo).

-         Hoàn thiện đơn đăng ký online.

-         Trước khi đến In-đô-nê-xi-a, ứng viên được chọn sẽ phải ký thư bày tỏ do ban quản lý học bổng KNB cung cấp.

5.      Cách thức đăng ký:

5.1  Tài liệu được yêu cầu:

-         Thư giới thiệu của Đại sứ quán In-đo-nê-xi-a tại Việt Nam.

-         Thư giới thiệu của cơ quan chính quyền.

-         Hai thư giới thiệu học thuật.

-         Bản scan hộ chiếu (chỉ trang có thông tin cá nhân).

-         Bản scan bằng cử nhân và bản dịch (tiếng Anh).

-         Bản scan chứng nhận điểm TOEFL trong vòng 2 năm trở lại.

-         Bản scan chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện nhà nước.

5.2  Quy trình đăng ký

-         Tải thư mời đăng trên website học bổng KNB.

-         Gửi thư mời, hộ chiếu, chứng nhận học thuật và bản dịch đến Đại sứ quán In-đo-nê-xi-a để nhận được thư giới thiệu.

-         Hoàn thiện quá trình đăng ký online.

-         Quá trình chọn lựa.

-         Các kết quả chọn lựa sẽ được đăng tải online trên website của học bổng KNB và được công bố chính thức thông qua Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam.

6.      Lịch trình

-         Đăng ký online phải hoàn thiện trước 10/5/2016.

-         Quá trình lựa chọn sẽ được thực hiện vào tuần thứ 3 của tháng 5/2016.

-         Kết quả lựa chọn sẽ được công bố vào tuần thứ 3 của tháng 6/2016.

-         Học viên dự kiến sẽ đến Jakarta vào cuối tháng 8/2016.

-         Lễ giới thiệu sẽ được tổ chức vào tháng 9/2016.

-         Khoá học tiếng In-đô-nê-xi-a bắt đầu vào đầu tháng 9/2016.

7.      Đầu mối liên hệ

Tổng cục Khoa học, công nghệ và đào tạo sau đại học

Bộ Nghiên cứu, Công nghệ và đào tạo sau đại học

Nước cộng hoà In-đô-nê-xi-a

Toà nhà D, Tầng 6

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Điện thoại: + 6221 57946063  Fax: + 6221 57946062

Email: beasiswaknb@dikti.go.id

 

Giám đốc Cục Ngoại giao công

Bộ Ngoại giao

Nước Công hoà In-đô-nê-xi-a

Jalan Taman Pejambon No.6, Jakarta

Điện thoại: + 6221  3813480   Fax: + 6221 3858035

 

Xin gửi kèm:

 Công văn số 270/NV-LTBC ngày 13/4/2016 của Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng

 

Thông tin hướng dẫn Học bổng KNB năm 2016.

 

 

Truy cập: 4476 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.