GDTC - Thời gian: từ 10/02/2014 - 28/02/2014 Thứ hai, 21/09/2020 - 01:25:12

Kết quả thi TOEIC nội bộ ngày 23.01.2014

Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học thông báo kết quả thi kỹ năng sử dụng ngoại ngữ TOEIC nội bộ ngày 23.01.2014

1. Sinh viên thi TOEIC nội bộ ngày 23.01.2014 xem điểm chi tiết trong file đính kèm: Kết quả thi Toiec nội bộ ngày 23.1.2014

2. Yêu cầu sinh viên kiểm tra điểm thi ở cả file Excel và trên trang điểm cá nhân xem kết quả có chính xác và trùng nhau không.

3. Sinh viên thi TOEIC nội bộ không đạt yêu cầu sẽ đăng ký thi tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học vào chiều thứ 5 ngày 20.02.2014

Thời gian đăng ký từ 14h00 thứ 2 ngày 10.02.2014 đến 17h00 thứ 4 ngày 19.02.2014.

Mọi thông tin liên quan về việc đăng  ký thi TOEIC nội bộ và HSK liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (ĐT 0914.234680) tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học vào các ngày trong tuần trừ ngày thứ 7.

Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học
Truy cập: 32 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.