GDTC - Thời gian: từ 27/01/2014 - 9/02/2014 Chủ nhật, 20/09/2020 - 23:34:47

Kế hoạch nghỉ Tết Giáp Ngọ – 2014

Phòng Tổ chức hành chính xin thông báo về kế hoạch nghỉ Tết và bảo vệ Tết Giáp Ngọ – 2014.

Thời gian nghỉ Tết:

1. Đối với giáo viên và sinh viên: 
Từ ngày 26/01/2014 đến hết ngày 09/02/2014
(từ ngày 26 tháng chạp Nhâm Thìn đến hết ngày 10 tháng giêng Giáp Ngọ).
 
2. Đối với CB - NV và GV (chưa đủ khối lượng):
Từ ngày 28/01/2014 đến hết ngày 04/02/2014 (từ ngày 28 tháng chạp Nhâm Thìn đến hết ngày 05 tháng giêng Giáp Ngọ).
 
3. Trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế: 
Từ ngày 27/01/2014 đến hết ngày 04/02/2014 (từ ngày 27 tháng chạp  Nhâm Thìn đến hết ngày 05 tháng giêng Giáp Ngọ)
Phòng Tổ chức hành chính
Truy cập: 15 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.