GDTC - Thời gian: từ 12/02/2014 - 15/02/2014 Thứ hai, 21/09/2020 - 00:52:41

Mở lớp du học Nhật Bản vừa học vừa làm cho kỳ tháng 7

Phòng Quan hệ công chúng và Hợp tác quốc tế thông báo mở lớp du học Nhật Bản vừa học vừa làm cho kỳ tháng 7.

Thời gian: 14h00 ngày 14/2/2014

Địa điểm: Phòng D204 – khu giảng đường trường ĐHDL Hải Phòng

Địa chỉ: số 36 đường Dân Lập, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

P. QHCC & HTQT- tầng 2 nhà H

Điện thoại: 0313 795 127

Email: ir@hpu.edu.vn

Phòng QHCC & HTQT
Truy cập: 2 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.