Haiphong Private University Haiphong Private University Haiphong Private University Haiphong Private University Haiphong Private University
Thông tin dành cho:
- Sinh viên tương lai
- Sinh viên đang học
- Cựu sinh viên
- Cán bộ giảng viên
- Doanh nghiệp

Thông tin về

HPU - Sự khác biệt

Sự kiện trong tuần

Haiphong Private University

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 031 3740577 - 031 3833802 -- Fax: 031.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn