Thời gian: từ 7/03/2016 - 31/12/2016 Thứ sáu, 07/08/2020 - 05:27:44

Thông báo về việc lắp đặt Internet khu Khách sạn Sinh viên

Từ tháng 3 năm 2016, Sinh viên ở các phòng tại khu Khách sạn Sinh viên (KSSV) có nhu cầu lắp đặt dịch vụ Internet có thể:
-  Liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp để xin lắp đặt Internet đến từng phòng.
-  Chịu trách nhiệm về chi phí sử dụng và các chi phí phát sinh với nhà cung cấp.
-  Chịu trách nhiệm về việc không tái cung cấp Internet cho các phòng khác.
Các nhà cung cấp dịch vụ Internet khi lắp đặt Internet tại khu KSSV cần liên hệ với Nhà trường. Hiện nay mới có VNPT Hải Phòng đã thống nhất phương án đi dây khu nhà A đáp ứng các tiêu chí về an toàn, mỹ thuật và phòng chống cháy nổ. Nhà trường sẵn sàng làm việc với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ Internet khác nhằm tạo điều kiện tối đa cho Sinh viên.
Mọi thông tin liên hệ về phương án đi dây vui lòng liên hệ Phòng Quản trị mạng theo số điện thoại: 031 3795158

Quản trị mạng

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.