Thời gian: từ 1/04/2016 - 8/04/2016 Chủ nhật, 27/09/2020 - 18:00:44

Báo cáo vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm tuần 13 - 2016

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Kiểm tra từ thứ 2 ngày 28/03 đến thứ 6 ngày 01/04/2016

Phòng y tế xin báo cáo tình hình VSMT, VSATTP trong tuần như sau:

I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Hầu hết các phòng ở kiểm tra vệ sinh tương đối sạch. Có 2 phòng còn để bẩn, bừa bộn: A620, A615.

- Các hành lang, cầu thang vệ sinh có quét  sạch hơn tuần trước. Tuy nhiên rãnh thoát nước tầng5, tầng 6 và một số hành lang còn tù đọng nước, đất cát.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV: Vệ sinh đạt yêu cầu, thực phẩm tươi mới.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Các lớp học trường Mầm non Quốc tế vệ sinh đạt yêu cầu, các hành lang, vườn chơi xung quanh lớp học xanh, sạch, đẹp.

- Nhà ăn mầm non Quốc tế vệ sinh tương đối sạch. Thực phẩm luôn tươi mới.

II. Khu giảng đường:

 1.V sinh các phòng hc:

- Trong tuần kiểm tra đã có nhiều phòng học sinh viên trực nhật đều vệ sinh sạch sẽ, một số phòng không có sinh viên học nhưng cũng đã được vệ sinh: B102-VH1701; B105-DC1701; D101-QT1901N; C204 -lớp tín chỉ; C203-VH1802; C202-lớp tín chỉ TA ( kiểm tra 9h 29/03) A302- lớp ghép ngành văn hóa K17; A306- QT1801K; A404- QT1801N; A401- QT1803K (kiểm tra 15h 29/03). Một số phòng học không trực nhật là: A405- QT1802N; A303- NA1902; A305- QT1805K (kiểm tra 9h 31/03)

2.V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm tươi mới, vệ sinh khu vực nhà ăn đạt yêu cầu. Trần và tường nhà ăn CBGV,NV bị mốc đen  chưa được vệ sinh.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Các phòng học trong tuần rác ở trong ngăn bàn đã được đổ ra vệ sinh đã được sạch sẽ hơn.

- Đề nghị tổ nhà ăn - phòng TC-HC tổng vệ sinh trần, tường nhà ăn CB, GV, NV bị mốc đen.

 

 

 

Nơi nhận:

-          Hiệu trưởng: Để báo cáo

-          Các đơn vị có liên quan: Để thông báo

-          Lưu

PHÒNG Y TẾ

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.