Thời gian: từ 12/04/2016 - 15/04/2016 Chủ nhật, 27/09/2020 - 16:44:21

Kiểm tra tình hình thực hiện tiến độ xây dựng đề cương chi tiết môn học theo chuẩn AUN

Căn cứ vào kế hoạch công tác thanh tra năm học 2015 - 2016 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 20 tháng 08 năm 2015; căn cứ  vào chỉ đạo của Hiệu trưởng, Ban thanh tra GD sẽ  tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đề cương chi tiết môn học theo chuẩn AUN của các khoa, bộ môn.

Thời gian dự kiến làm việc của Ban thanh tra với các khoa, bộ môn bắt đầu từ ngày 12/4/2016 đến ngày 15/4/2016 (lịch cụ thể xem tại dậy)

Đề nghị lãnh đạo khoa, bộ môn chuẩn bị báo cáo theo nội dung trên. Chú ý trình bày những khó khăn và nguyên nhân, lý do chưa thực hiện theo đúng kế hoạch của khoa, bộ môn và nhà trường đề ra.

Ban Thanh tra GD

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.