Thời gian: từ 20/07/2016 - 7/08/2016 Chủ nhật, 27/09/2020 - 18:05:41

Điểm rèn luyện kỳ 2 và cả năm 2015-2016

Ban Công tác Sinh viên đã hoàn thành việc đánh giá điểm rèn luyện kỳ 2 và cả năm cho sinh viên toàn trường năm học 2015-2016. Sinh viên tra cứu điểm rèn luyện trên hệ thống hỗ trợ sinh viên. Sinh viên có thắc mắc xin mời đến phòng B204 Ban Công tác sinh viên để được giải quyết.

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.