Thời gian: từ 5/03/2015 - 17/03/2015 Thứ ba, 17/03/2015 - 07:50:37

Thông báo tập huấn kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng

Nhằm tạo trang bị cho sinh viên và cựu sinh viên các kỹ năng cần thiết khi tham gia phỏng vấn tuyển dụng việc làm, Phòng Quan hệ công chúng và Hợp tác Quốc tế tổ chức các lớp tập huấn cho sinh viên.
1/  Đối tượng: Sinh viên và cựu sinh viên có nhu cầu.
2/  Nội dung: Tập huấn cho sinh viên và cựu sinh viên các kỹ năng:
-   Kỹ năng viết h sơ.
-   K năng phng vn bng Tiếng Vit.
-   Kỹ năng phỏng vấn bằng Tiếng Anh.
3/  Thời gian - Địa điểm:
-   Lớp tập huấn kỹ năng viết hồ sơ và Kỹ năng phỏng vấn bằng tiếng Việt:
          + Ca 1: Từ 7h30 đến 9h30, thứ 6 ngày 17/4/201.
          + Ca 2: Từ 9h30 đến 11h30, thứ 6 ngày 17/4/2015.
-   Lớp tập huấn kỹ năng phỏng vấn bằng tiếng Anh:  Từ 13h00 đến 15h300
-   Địa điểm tại phòng D101 - Khu Giảng Đường.
4/  Phạm vi và phương thức thực hiện:
-     Mỗi ca tập huấn khoảng 50 đến 80 sinh viên.
-    Hình thức đăng ký: trực tiếp tại Phòng Quan hệ Công chúng và Hợp tác Quốc tế (tầng 2 nhà H) hoặc gửi phiếu đăng ký (tải tại đây) gửi về email: loanttb@hpu.edu.vn
-     Thời gian đăng ký: Từ ngày thông báo đến hết ngày 10/4/2015.
-     Lệ phí tập huấn: Miễn phí.
Phòng Quan hệ Công chúng & Hợp tác Quốc tế
Truy cập: 1647 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.