Thời gian: từ 20/09/2016 - 10/12/2016 Thứ ba, 20/09/2016 - 12:53:31

Kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2016

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH thông báo về kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2016.

1. Sinh viên đủ điều kiện đăng ký làm tốt nghiệp

  • Không môn học nào có điểm < 5, ngoại trừ các môn Giáo dục quốc phòng&Giáo dục Thể chất.

  • Đã đạt yêu cầu môn Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ (TOEIC, PET, JPLT hoặc HSK)

  • Đã đạt yêu cầu môn Kỹ năng sử dụng tin học (ICDL)

  • Yêu cầu các SV đã có chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế nhanh chóng nộp hồ sơ bảng điểm và chứng chỉ về Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

2. Thời gian đăng ký làm tốt nghiệp

2.1. SV làm tốt nghiệp lần đầu

Đăng ký trên hệ thống đăng ký môn học http://dk.hpu.edu.vn/

          Từ 9h00 thứ 4 ngày 28.09.2016 đến 11h00 thứ 7 ngày 01.10.2016

2.2. SV thi lại tốt nghiệp

          Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

          Thời gian đăng ký từ thứ 4 ngày 28.09.2016 đến 11h00 thứ 7 ngày 01.10.2016

3. Hình thức đăng ký làm tốt nghiệp

Bước 1. SV đăng ký làm tốt nghiệp qua đường link dk.hpu.edu.vn

           Bước 2. Tick vào chức năng : Đăng ký làm tốt nghiệp

           Bước 3. Lựa chọn hình thức làm tốt nghiệp: Thi tốt nghiệp hoặc Đồ án/khóa luận TN

           Bước 4. SV đã đăng ký đồ án/khóa luận thành công qua hệ thống mạng, liên hệ văn phòng khoa để đăng ký nhận đề tài.

          Bước 5. SV đã đăng ký thi tốt nghiệp, theo dõi lịch ôn thi từ văn phòng khoa.

4. Một số lưu ý quan trọng

          SV lớp QT1807K, các lớp Kiến trúc liên hệ với thầy Lê Trường Sơn (P.Đào tạo) để nhận được sự hỗ trợ trực tiếp về việc đăng ký khóa luận tốt nghiệp.

  • SV hệ liên thông khóa 9 không cần đăng ký trên hệ thống mà đăng ký trực tiếp với văn phòng khoa.

  • SV hệ liên thông đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp có nguyện vọng thi tốt nghiệp, viết đơn xin được thi tốt nghiệp nộp cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

  • SV có nguyện vọng thi tốt nghiệp, nếu hoàn thành các điều kiện trước ngày thi tốt nghiệp 2 tuần có thể viết đơn xin được thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 và nộp cho Phòng Đào tạo ĐH&SĐH(hạn cuối 10h00 thứ 2 ngày 14.11.2016).

         Mọi thông tin liên quan về công tác tốt nghiệp liên hệ trực tiếp với thầy Lê Trường Sơn (0904.313150) tại Phòng Đào tạo Đại học &Sau đại học vào các ngày trong tuần trừ sáng thứ 7.


Truy cập: 2475 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.