Thời gian: từ 22/05/2017 - 26/05/2017 Thứ hai, 22/05/2017 - 13:43:31

Thông báo tình hình vệ sinh môi trường từ ngày 15/5 - 19/5/2017

I. Khu khách sạn sinh viên:

1.Vệ sinh phòng ở:

- Có 4 phòng ở bẩn, bừa bộn, rác tồn:  A211; A312; A423; A409. Các phòng khác kiểm tra vệ sinh đạt yêu cầu.

- Các hành lang, cầu thang sinh viên còn vứt rác ở hành lang tầng 2 và tầng 4 khu nhà A.

2. VSMT, VSATTP nhà ăn KSSV:

- Thực phẩm và các loại rau củ tươi mới, vệ sinh khu vực nhà ăn đạt yêu cầu. Nhà ăn sinh viên các thức ăn đã được lưu mẫu 24h.

3. Vệ sinh trường Mầm non Quốc tế:

- Có 3 lớp mầm non vệ sinh còn bừa bộn: Lá 1; lá 4 và Hoa 2

- Vườn chơi và các khu vực xung quanh vệ sinh tương đối sạch.

- Nhà ăn mầm non: Thực phẩm tươi ngon, đã lưu mẫu thức ăn 24h.

II. Khu giảng đường:

1.      V sinh các phòng hc:

- Các phòng đã được tổng vệ sinh.

- Các hành lang, cầu thang và các nhà WC đã được vệ sinh hàng ngày.

2. V sinh thc phm nhà ăn CBCNV,GV:

- Thực phẩm, rau củ quả tươi mới. Vệ sinh trong ngoài nhà ăn sạch sẽ. Các thức ăn đã lưu mẫu 24h.

III. Nhận xét và kiến nghị:

- Đề nghị Ban CTSV đôn đốc, nhắc nhở 4 phòng ở trên vệ sinh cho sạch sẽ.

- Các lớp học đã được tổng vệ sinh phục vụ sinh viên thi học kỳ

 

 

 

 

  PHÒNG Y TẾ

 

 

 

 

 


Truy cập: 659 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.