Thời gian: từ 29/05/2018 - 17/06/2018 Thứ ba, 29/05/2018 - 16:23:02

Lịch thi lần 2 kỳ phụ một năm 2018

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ một năm 2018

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ phụ một năm học 2017-2018”.

Một số lưu ý:

·        Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước thứ 2 ngày 04.06.2018.

·        Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

Truy cập: 1100 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.