Thời gian: từ 26/02/2019 - 12/03/2019 Thứ ba, 26/02/2019 - 13:46:52

Lịch thi lần 1 học kỳ phụ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ phụ 1 năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 học kỳ phụ 1 năm học 2018-2019”.

Một số lưu ý:

1.   1. SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH để đổi lịch trước thứ 6 ngày 01.03.2019.

2.   2. SV nên xem phòng thi chi tiết trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

Truy cập: 717 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.