Thời gian: từ 11/03/2019 - 31/03/2019 Thứ hai, 11/03/2019 - 10:32:09

Lịch thi lần 2 kỳ phụ một năm 2019

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ một năm 2019

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ phụ một năm học 2018-2019”.

Một số lưu ý:

·        Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước thứ 3 ngày 12.03.2019.

·        Sinh viên nên xem phòng thi trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

·        Sinh học học ghép lớp thì lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.

 

Truy cập: 585 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.