Thời gian: từ 14/08/2019 - 31/08/2019 Thứ tư, 14/08/2019 - 10:23:43

Lịch thi lần 2 học kỳ phụ hè năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 2 học kỳ phụ năm học 2018-2019.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 2 học kỳ phụ hè năm học 2018-2019”.

Một số lưu ý:

1.   SV trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH để đổi lịch trước thứ 2 ngày 19.08.2019.

2.   SV nên xem phòng thi chi tiết trước ngày thi trên Website và bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH (phòng E101).

3.   SV thi cải thiện điểm thực hiện theo các bước:

o   Bước 1. Nhận đơn đăng ký thi cải thiện điểm từ Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

o   Bước 2. Hoàn thành đầy đủ nội dung đơn.

o   Bước 3. Nộp đơn cho thầy Vũ Hồng Thắng và chờ nhận lại đơn.

o   Bước 4. Mang đơn có chữ ký của thầy Thắng lên phòng Kế hoạch tài chính đóng tiền.

o   Bước 5. Nộp đơn có chữ ký xác nhận của phòng Kế hoạch tài chính về Phòng Đào tạo.

Truy cập: 830 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.