Thời gian: từ 22/11/2019 - 31/12/2019 Thứ sáu, 22/11/2019 - 20:31:43

Lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học thông báo lịch thi lần 1 học kỳ 1 năm học 2019-2020.

Sinh viên xem chi tiết lịch thi trong file đính kèm “Lịch thi lần 1 HK1 năm học 2019-2020”.

Một số lưu ý:

·        SV không hoàn thành học phí và các khoản đóng góp theo quy định sẽ không được dự thi học kỳ.

·        Sinh viên trùng lịch thi liên hệ với thầy Nguyễn Tuấn Trung tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học để đổi lịch trước ngày 06/12/2019.

·        Sinh viên có thể xem phòng thi trước ngày thi tại bảng tin Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

·        Sinh học học ghép lớp thì lần 1 và lần 2 cùng lớp học ghép.

·        Sinh viên đăng ký thi cải thiện điểm nhận đơn và đăng ký với thầy Vũ Hồng Thắng tại Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

 

Truy cập: 1210 lượt

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.