Thời gian: từ 29/03/2012 - 30/04/2012 Thứ hai, 25/11/2013 - 10:18:07

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng

Để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách sạn, Công ty TNHH Liên doanh Du lịch quốc tế Hải Phòng có nhu cầu tuyển dụng một số lượng nhân viên với những điều kiện như sau:

   Xem toàn bộ nội dung đính kèm: Noi dung tuyen dung KS-NH-1.pdf
Ban công tác sinh viên
Truy cập: 1868 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.