Thời gian: từ 7/09/2011 - 30/09/2011 Thứ năm, 28/11/2013 - 08:24:11

Thông báo đăng tuyển của sân Golf Đồ Sơn

Thông báo đăng tuyển của sân Golf Đồ Sơn năm 2011

Xem File đính kèm tại đây

Truy cập: 1705 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.