Thời gian: từ 1/02/2012 - 5/02/2012 Thứ năm, 28/11/2013 - 08:33:34

Gặp mặt sinh viên đầu năm

Nhà trường tổ chức cuộc họp giữa thầy Hiệu trưởng và cán bộ chủ chốt với sinh viên khóa 13, 14.

*Thành phần: Sinh viên các lớp khóa 13, 14 và Khóa 7 hệ CĐ

*Địa điểm: Nhà tập đa năng - Khu KSSV

*Thời gian: 14h - Chủ nhật - Ngày 05/02/2012   

Ghi chú: Đây là buổi họp rất quan trọng, yêu cầu tất cả các sinh viên có mặt đầy đủ đúng giờ. Đề nghị Cán bộ các lớp, CB Đoàn, CB Hội SV đôn đốc nhắc nhở sinh viên lớp mình. (Có điểm danh và được tính như một buổi học)

Ban Công tác sinh viên
Truy cập: 1405 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.