Thời gian: từ 16/06/2013 - 10/08/2013 Thứ năm, 28/11/2013 - 10:42:35

Thông báo về việc bố trí phòng ở, giá tiền ở hè và thời gian đăng kí phòng ở KSSV năm học 2013 - 2014

 

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt và ăn ở cho sinh viên có nhu cầu ở tại KSSV trong thời gian hè (làm tốt nghiệp, học kỳ phụ, thi lại) và năm học mới nhà trường triển khai một số nội dung sau đây:

I. Ở hè:

 

Đối tượng

Theo ngày

( < 30 ngày)

Theo tháng

(> 30 ngày)

Thuê phòng thi Đại học

Sinh viên trường

15.000đ/người/ ngày

7.500đ/người/ngày

 

Thí sinh có NV1

vào trường

(đối tượng 1)

 

 

Miễn phí

Thí sinh đi thi

(không thuộc đối tượng 1)

 

 

30.000đ/người /ngày

150.000đ/ phòng/ngày

 

Lưu ý: + Đối với sinh viên thuê ở theo ngày ( giá đã bao gồm cả điện, nước);

 

     + Đối với sinh viên ở theo tháng ( điện, nước được chốt số khi bắt đầu vào ở và khi kết thúc ở sẽ được phòng KHTC quyết toán dựa trên số liệu của đồng hồ điện nước).

 

II. Năm học 2013-2014:

 

1. Xếp phòng : 04 người/ phòng . (Sinh viên ở theo khu vực phòng Nam/Nữ riêng biệt; sinh viên không cùng khóa, lớp, ngành có thể đăng ký ở cùng phòng.

 

2. Tiền ở : 250.000đ/ người/ tháng ( chưa tính điện, nước).

 

Nhận được thông báo này, sinh viên có nhu cầu ở nội trú năm học 2013-2014 nhận đơn đăng ký tại phòng trực quản lý sinh viên, điền đầy đủ thông tin, nộp lại cho Thầy ( Cô) trực ban để nhà trường xem xét, bố trí phòng hợp lý.

 

Thời hạn đăng ký từ : 16/06/2013.

 

Thời gian bố trí phòng ở từ: 10/08/2013.

 

 

Ban CTSV

Truy cập: 1723 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.