Thời gian: từ 5/12/2013 - 5/12/2013 Thứ bảy, 30/11/2013 - 15:18:32

Tập trung sinh viên triển khai kế hoạch học tập môn học giáo dục quốc phòng - an ninh đợt 88

Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP - AN) là môn học chính khóa, bắt buộc đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng; là một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Chương trình học giáo dục quốc phòng - an ninh trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự của Đảng và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh, kỹ năng quân sự để tham gia sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sinh viên hệ Đại học khóa 17, Cao đẳng khóa 10 sẽ tập trung học giáo dục quốc phòng - an ninh đợt 88 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh trường Đại học Hải Phòng (số 171 Phan Đăng Lưu - Ngọc Sơn - Kiến An - Hải Phòng).

Nhà trường tập trung sinh viên (Đại học khóa 17 và Cao đẳng khóa 10) để phổ biến kế hoạch học GDQP - AN và các nội dung có liên quan đến học tập - rèn luyện; chi phí sinh hoạt của khóa học.

Thời gian: 14 giờ 00 thứ năm ngày 05/12/2013.

Địa điểm: Nhà tập đa năng - khu KSSV trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ. Nếu sinh viên vắng mặt để nghe phổ biến kế hoạch của Nhà trường, sinh viên đó tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập - rèn luyện của khóa học này

Nhận được thông báo này, ban Cán sự lớp thông tin tới các bạn sinh viên trong lớp../.

Truy cập: 2225 lượt

Thông báo liên quan

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.