SỰ KIỆN TRONG NGÀY 16-11-2019

Áp dụng từ: 21/09/2020 đến 27/09/2020

39 2020

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển Trường Đại học Hải Phòng

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h30

Chuẩn bị

P.TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm truyền thống xây dựng và phát triển Trường Đại học Hải Phòng

Địa điểm

số 171 Phan Đăng Lưu, Hải Phòng

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn