SỰ KIỆN TRONG NGÀY 12-11-2019

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 10h00

Chuẩn bị

Trường Mầm non

Tham dự

Nội dung

Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế

Địa điểm

P. E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn