SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-11-2019

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Khoa Du lịch giao lưu sinh viên Khóa 23

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 8h00

Chuẩn bị

Khoa Du lịch

Tham dự

Nội dung

Khoa Du lịch giao lưu sinh viên Khóa 23

Địa điểm

Phòng D103

Mức độ sự kiện

Sự kiện công khai

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn