SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-11-2019

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Chào cờ tháng 11, Khen thưởng SV có thành tích tỏng học tập. Trao học bổng TS K23

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 10h00-11h30

Chuẩn bị

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

Tham dự

Nội dung

Chào cờ tháng 11 Khen thưởng sinh viên có thành tích trong học tập. Trao học bổng tuyển sinh khóa 23

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn