LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Áp dụng từ: 16/07/2018 đến 22/07/2018

29 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
16-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 Ban CTSV Ban CTSV
Đoàn đánh giá, Ban CTSV
Ban CTSV
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 15h00-17h00 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo P.TCHC
Các thành viên Hội đồng KH&ĐT
P. Họp E201
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
17-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 Ban Thanh tra Giáo dục Ban Thanh tra
Đoàn đánh giá và Ban Thanh tra
Ban Thanh tra
Chiều
Từ: 14h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 Trung tâm Thông tin Thư viện Thư viện
Đoàn đánh giá và Thư viện
Thư viện
Từ: 14h00 Họp Hội đồng lương P.TC-HC
HĐ lương, Trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan
P. E201
Từ: 15h30-17h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ BCH Đảng bộ
Bí thư, Phó bí thư Đảng bộ
Hội trường quân ủy, số 10 Hồ sen
Hôm nay
18-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 P.ĐTĐH và SĐH P.ĐTĐH&SĐH
Đoàn đánh giá và P.ĐTĐH&SĐH
P.ĐTĐH&SĐH
Từ: 8h00-11h00 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của sinh viên khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử và P. QLKH&ĐBCL
Hội đồng nghiệm thu
P. Họp E201
Chiều
Thứ 5
19-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 P. TC-HC P.TC-HC
Đoàn đánh giá và P. TC-HC
P.TC-HC
Từ: 8h00-10h00 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Xây dựng Khoa Xây dựng
Hội đồng KH&ĐT
E201
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành QTKD Khoa QTKD
Hội đồng KH&ĐT
E201
Thứ 6
20-07-2018
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá nội bộ hệ thống ISO năm 2018 P. QHCC&HTQT P. QHCC&HTQT
Đoàn đánh giá và P. QHCC&HTQT
P.QHCC&HTQT
Từ: 9h00 Dự sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua Công đoàn CS trực thuộc LĐLĐ.TP Ô. Bính
Ô.Bính Chủ tịch CĐ
Hội trường A1 - trường ĐH Hàng Hải - số 484 Lạch Tray - Hải Phòng
Chiều
Từ: 15h00-16h30 Phát bằng tốt nghiệp ĐT ĐH&SĐH, TCHC, CTSV, các khoa
Các khoa, ĐT ĐH&SĐH, TCHC, CTSV
F301
Thứ 7
21-07-2018
Sáng
Từ: 7h15-10h30 Thi tốt nghiệp môn chuyên ngành ĐT ĐH&SĐH, TCHC, các khoa
P ĐT ĐH&SĐH, các giảng viên TCHC
Các phòng thi
Chiều
Chủ nhật
22-07-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Triển khai công tác tuyển sinh năm 2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn