LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Áp dụng từ: 14/01/2019 đến 20/01/2019

03 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
14-01-2019
Sáng
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 14h00 Kiểm tra lịch trình kế hoạch - Đề cương chi tiết - Thời khóa biểu - HKII năm học (2018-2019) của BMCBCS BM-CBCS
Ban TTra và BM
VP- BM
Từ: 16h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Từ: 16h00 Tham dự Lết kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Quản trị kinh đoanh Chi bộ QTKD
Theo quyết định và giấy mời
Hội trường F301
Thứ 3
15-01-2019
Sáng
Từ: 8h00-17h00 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp khoa Điện - Điện tử đợt 4 Khoa Điện - Điện tử; P.TCHC
GV khoa Điện - Điện tử
P.D201
Từ: 8h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch - Đề cương chi tiết - Thời khóa biểu - HKII năm học (2018-2019) của Khoa Điện - Điện tử Khoa Điện - Điện tử
Ban Tra và Khoa
VP - Khoa Điện - Điện tử
Từ: 8h00-11h30 Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn TP năm 2018 Ô. Bính
Ô. Bính Chủ tịch CĐ
Hội trường tầng 5 Liên đoàn Lao động TP.
Từ: 9h30 Họp Hội đồng tuyển dụng nhà trường P.TC-HC
Các UV hội đồng, Trưởng đơn vị và cá nhân liên quan
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Tham dự Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 P.TC-HC chuẩn bị xe
GS.HT, CT-CĐ trường
Hội trường Quận ủy Lê Chân - Số 10G Hồ Sen
Từ: 14h00-17h00 Họp ủy ban Kiểm tra Quận ủy BCH Đảng ủy
Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Phòng họp Quận ủy
Hôm nay
16-01-2019
Sáng
Từ: 7h30-11h00 Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phòng Y tế và các đơn vị liên quan
Theo kế hoạch và phân công
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Từ: 7h30-17h00 Bảo vệ đồ án tốt nghiệp của Khoa CNTT đợt 4 năm 2018 Khoa CNTT
Theo quyết định và giấy mời
Theo thông báo
Từ: 8h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch - Đề cương chi tiết - Thời khóa biểu - HKII năm học (2018-2019) của Khoa MT Khoa MT
Ban TTra và Khoa
VP - Khoa
Từ: 8h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch - Đề cương chi tiết - Thời khóa biểu - HKII năm học (2018-2019) của Khoa XD Khoa XD
Ban TTra và Khoa XD
VP - Khoa
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Tổ chức "Ngày Hội hiến máu tình nguyện" Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phòng Y tế và các đơn vị liên quan
Theo kế hoạch và phân công
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Thứ 5
17-01-2019
Sáng
Từ: 8h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch - Đề cương chi tiết - Thời khóa biểu - HKII năm học (2018-2019) của BMGDTC BM-GDTC
Ban TTra và BM
VP- BM
Từ: 9h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch - Đề cương chi tiết - Thời khóa biểu - HKII năm học (2018-2019) của Khoa Du lịch Khoa Du lịch
Ban TTra và Khoa
VP - Khoa
Chiều
Từ: 14h00 Kiểm tra lịch trình kế hoạch - Đề cương chi tiết - Thời khóa biểu - HKII năm học (2018-2019) của Khoa CNTT Khoa CNTT
Ban TTra và Khoa
VP - Khoa
Thứ 6
18-01-2019
Sáng
Từ: 7h30-17h00 Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn HK1 (2018-2019) - Công đoàn Giáo dục Việt Nam Ô. Bính
Ô. Bính - Chủ tịch CĐ
Hội trường lớn, Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 266 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Từ: 8h30 Kiểm tra lịch trình kế hoạch - Đề cương chi tiết - Thời khóa biểu - HKII năm học (2018-2019) của Khoa NN Khoa NN
Ban TTra và Khoa
VP - Khoa
Chiều
Từ: 14h00-16h00 Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết TW8 (Khóa XII) Ô. Bính - Phụ trách Tuyên giáo ĐU
Toàn thể CB.GV.NV và sinh viên là đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ
Hội trường F301
Thứ 7
19-01-2019
Sáng
Từ: 9h00-11h00 Phát bằng tốt nghiệp cao học MB03 và XD04 Khoa QTKD, XD, Phòng ĐT ĐH&SĐH
HT, Khoa QTKD, XD, ĐT ĐH&SĐH
F301
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Tổ chức "Hội chợ Xuân 2019" của Trường MNHNQT Trường Mầm non
Theo kế hoạch và phân công
Sân vân động - Khu KSSV
Chủ nhật
20-01-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2018-2019;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn