LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Áp dụng từ: 15/01/2018 đến 21/01/2018

03 2018
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
15-01-2018
Sáng
Từ: 7h20-17h30 Bắt đầu học kỳ 2 năm học 2017-2018 ĐT, các khoa, TCHC, các giảng viên
P ĐT ĐH&SĐH, các khoa, giảng viên
Các phòng học
Từ: 8h00-8h30 Khai giảng lớp Du học Hàn quốc Phòng Hợp tác quốc tế
Học viên du học
Phòng D204
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non
BGH và Ban quản lý Trường MN
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
16-01-2018
Sáng
Từ: 8h00 Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và phong trào CNVC thành phố năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của LĐLĐ thành phố. Ô. Bính - CT. Công đoàn
Ô. Bính - Chủ tịch Công đoàn
Hội trường tầng 5 LĐLĐ thành phố số 88 Điện Biên Phủ - Hồng Bàng - Hải Phòng
Chiều
Từ: 14h00-17h00 Hội nghị kiện toàn BCH Hội SV TP Đ/c Hưng, đ/c Dung, Đ/c Huyền, Đ/c Đức HSV trường
Hội SV
Hội trường Thành Đoàn
Thứ 4
17-01-2018
Sáng
Từ: 8h00 Họp phổ biến xây dựng kế hoạch công tác của giảng viên P.TC-HC
Khối GV dạy chiều
Hội trường F301
Chiều
Từ: 14h00 Họp phổ biến xây dựng kế hoạch công tác của giảng viên P.TC-HC
Khối GV dạy sáng
Hội trường F301
Thứ 5
18-01-2018
Sáng
Từ: 8h00-17h00 Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI Đ/c Hưng BT Đoàn TN
Đoàn TN
Trung tâm hội nghị thành phố (số 18 Hoàng Diệu, Hồng Bàng)
Chiều
Thứ 6
19-01-2018
Sáng
Từ: 8h00-10h00 Tổ chức Semina chuyên đề " Biến áp cứng và những ứng dụng" Khoa Điện - Điện tử, P.TCHC
Phòng QLKH và ĐBCL
Văn phòng Khoa (tầng 3 nhà G)
Chiều
Thứ 7
20-01-2018
Sáng
Chiều
Hôm nay
21-01-2018
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKII năm học 2017-2018;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

HD08 – B10

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn