SỰ KIỆN TRONG NGÀY 15-11-2019

Áp dụng từ: 21/09/2020 đến 27/09/2020

39 2020

Hội thảo "Kinh nghiệm xây dựng các trường phổ thông thực hành đa cấp trong trường đại học..." do Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam tổ chức.

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 14h00

Chuẩn bị

Phòng TC-HC chuẩn bị xe

Tham dự

Nội dung

Hội thảo "Kinh nghiệm xây dựng các trường phổ thông thực hành đa cấp trong trường đại học..."

Địa điểm

Phòng Hội thảo A3 Trường Đại học Hải Phòng - số 171 Phan Đăng Lưu - Kiến An - HP

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn