SỰ KIỆN TRONG NGÀY 11-11-2019

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Họp BCH Đảng ủy mở rộng đến Bí thư Chi bộ

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 16h00

Chuẩn bị

BTV Đảng ủy

Tham dự

Nội dung

Họp BCH Đảng ủy mở rộng đến Bí thư Chi bộ

Địa điểm

Phòng họp E201

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn