SỰ KIỆN TRONG NGÀY 14-11-2019

Áp dụng từ: 10/08/2020 đến 16/08/2020

33 2020

Họp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cuối năm của Đảng bộ

Nhóm lịch

Lịch chung

Thời gian

Từ: 15h00

Chuẩn bị

Ban Thường vụ Đảng ủy

Tham dự

Nội dung

Họp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cuối năm của Đảng bộ 

Địa điểm

Hội trường F301

Mức độ sự kiện

Sự kiện quan trọng

File đính kèm

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn