LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Áp dụng từ: 02/12/2019 đến 08/12/2019

49 2019
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
02-12-2019
Sáng
Từ: 10h00 Giao ban trường Mầm non Hữu Nghị quốc tế Trường Mầm non, P.QHCC&HTQT
BGH và Ban quản lý trường MN
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Giao ban Trưởng đơn vị
Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Từ: 16h30 Các đơn vị sinh hoạt Trưởng đơn vị
CB-GV-NV cơ hữu
Tại đơn vị
Thứ 3
03-12-2019
Sáng
Chiều
Thứ 4
04-12-2019
Sáng
Từ: 8h30 Họp khai mạc đánh giá giám sát lần 2 hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 P.TTr-QLKH-ĐBCL
GS.HT, Đoàn đánh giá, Trưởng - Phó các đơn vị
P. E201
Chiều
Từ: 13h30 Đánh giá giám sát lần 2 tại đơn vị Trưởng đơn vị
Đoàn đánh giá và các đơn vị
Tại đơn vị
Thứ 5
05-12-2019
Sáng
Từ: 8h00 Đánh giá giám sát lần 2 tại đơn vị Trưởng đơn vị
Đoàn đánh giá và đơn vị
Tại đơn vị
Từ: 10h00 Họp kết thúc đánh giá giám sát lần 2 hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 P.TTr-QLKH-ĐBCL
GS.HT, Đoàn đánh giá, Trưởng - Phó đơn vị
P. E201
Chiều
Từ: 14h00 Họp bàn về phương án kiểm soát phương tiện ra vào Khu liên hợp thể thao - KSSV qua máy quét thẻ từ (Tạm hoãn thông báo sau) Phòng TC-HC, TTTV, Ban Bảo vệ
GS.Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị
Phòng họp E201
Thứ 6
06-12-2019
Sáng
Từ: 6h00-7h00 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu KSSV để bảo dưỡng Điện Lực Lê Chân
Theo thông báo
Khu KSSV
Chiều
Từ: 14h00 Họp bàn về công tác tuyển sinh năm học 2020 - 2021 P.Đào tạo, các Khoa và Bộ môn
GS. Hiệu trưởng, Phụ trách các đơn vị và cộng tác viên (theo giấy mời)
Phòng họp E201
Từ: 15h30-16h30 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu KSSV để bảo dưỡng Điện Lực Lê Chân
Theo thông báo
Khu KSSV
Hôm nay
07-12-2019
Sáng
Từ: 6h00-7h00 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu GĐ để bảo dưỡng Điện Lực Lê Chân
Theo thông báo
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Chiều
Từ: 15h30-16h30 Thông báo của Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu GĐ để bảo dưỡng Điện Lực Lê Chân
Theo thông báo
Khu GĐ - Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Chủ nhật
08-12-2019
Sáng
Chiều

Trọng tâm

- Các khóa học tập KHHKI năm học 2019-2020;  - Mua sắm trang bị CSVC; - Phục vụ học tập, tiết kiệm điện, nư­ớc, điện thoại, văn phòng phẩm; - Tăng cường ANTT, ATGT, ATLĐ, ATTP, VSMT, PCCN, PCMB, PCMT.

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn