LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

Áp dụng từ: 27/01/2020 đến 02/02/2020

05 2020
Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm
Thứ 2
27-01-2020
Sáng
Chiều
Hôm nay
28-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 4
29-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 5
30-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 6
31-01-2020
Sáng
Chiều
Thứ 7
01-02-2020
Sáng
Chiều
Chủ nhật
02-02-2020
Sáng
Chiều

Trọng tâm

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.