QT - Thời gian: từ 12/08/2019 - 20/09/2019 Thứ ba, 04/08/2020 - 06:13:48

Đề cương thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 các ngành Khoa QTKD

Khoa QTKD thông báo sinh viên thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 các ngành tải đề cương thực tập dưới đây:

1. Ngành kế toán kiểm toán

2. Ngành Quản trị doanh nghiệp

3. Ngành Tài chính ngân hàng

4. Ngành Maketing

 

Khoa Quản trị kinh doanh

Truy cập: 1475 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.