QT - Thời gian: từ 17/06/2019 - 5/07/2019 Thứ ba, 04/08/2020 - 06:47:27

Kế hoạch làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Khoa QTKD xin thông báo kế hoạch đăng ký làm tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 từ 1/7/2019 đến 20/9/2019

Do đó để đảm bảo thời gian làm tốt nghiệp, khoa QTKD đề nghị tất cả các sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp đợt 2 đăng ký làm tốt nghiệp trên hệ thống (liên hệ thầy Sơn- phòng đào tạo) và đăng ký tên đề tài khóa luận dự kiến trên văn phòng khoa tầng 3 nhà G từ ngày 17/6/2019 đến ngày 1/7/2019

Khoa QTKD

Truy cập: 812 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.