QT - Thời gian: từ 9/07/2019 - 27/07/2019 Thứ bảy, 08/08/2020 - 21:26:05

Phân công giáo viên hướng dẫn đợt 2 năm 2019

Khoa QTKD thông báo danh sách giáo viên hướng dẫn đợt 2 năm 2019, đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách này liên hệ ngay với giáo viên hướng dẫn, thời gian bắt đầu hướng dẫn từ 8/7/2019

Xem tại đây

Khoa QTKD

Truy cập: 731 lượt

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.