QT - Thời gian: từ 7/10/2019 - 25/10/2019 Thứ ba, 04/08/2020 - 06:19:27

Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận đợt 3 năm 2019

Khoa QTKD thông báo danh sách giảng viên hướng dẫn khóa luận đợt 3 năm 2019

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách liên hệ ngay với giảng viên hướng dẫn của mình để thống nhất tên đề tài, hạn chỉnh sửa tên đề tài đến hết ngày 13/10/2019

Xem tại đây

Khoa QTKD

Truy cập: 1127 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.