QT - Thời gian: từ 11/10/2019 - 11/11/2019 Thứ ba, 04/08/2020 - 07:17:26

Thông báo tuyển sinh viên thực tập năm 2020 của công ty TNHH kiểm toán VACO

Công ty TNHH kiểm toán VACO thông báo tuyển sinh viên thực tập năm 2020, tất cả sinh viên khoa Quản trị kinh doanh xem thông tin chi tiết tại đây

Kế hoạch tuyển sinh

Truy cập: 963 lượt

Thông báo tiêu điểm

Thông báo liên quan

Thông báo khoa

Thông báo chung

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.