Tin tức HPU

  Thứ năm, 18/07/2019 - 12:00:33

Kế hoạch tổ chức hội thi đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của quận Lê Chân với chủ đề “Lê Chân trong trái tim tôi”

Căn cứ Kế hoạch số 88-KH/QU, ngày 22/6/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân về việc tổ chức Hội thi quận Lê Chân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Lê Chân trong trái tim tôi”.
Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Dân lập Hải Phòng xây dựng kế hoạch tổ chức tham gia Hội thi của Quận ủy Lê Chân với chủ đề “Lê Chân trong trái tim tôi” như sau:
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Mục đích
Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động và sinh viên trong trường nhận thức được những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả của việc học tập và làm theo Bác trong thời gian vừa qua. Qua đó nâng cao ý thức, tích cực đẩy mạnh trong toàn hệ thống chính trị học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng.
Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) và chào mừng 74 năm Ngày Quốc Khánh (02/9/1945-02/9/2019).
2. Yêu cầu
Các chi bộ cần chủ động phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị, nêu cao tinh thần tập thể tự giác, dân chủ, phối hợp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, người lao động và sinh viên trong trường, hình thành những tiêu chí đánh giá theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và vận dụng có hiệu quả vào cuộc sống, công việc hàng ngày.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn và sinh viên đang sinh hoạt, học tập và làm việc tại trường
2. Nội dung thi:
2.1. Thi viết: Cá nhân dự thi viết về các nội dung sau:
-   Theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân được thể hiện như thế nào? Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
Người dự thi chọn 1 trong 3 nội dung: (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân. (2) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, hoặc (3) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân.
-   Viết về một mô hình tập thể hoặc 1 cá nhân điển hình, tiên tiến thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị hoặc trên địa bàn quận Lê Chân.
3. Hình thức dự thi:
-   Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy và in trên giấy khổ A4 (Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) rõ ràng, sạch đẹp.
-   Bài dự thi phải ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, email…
-   Bài dự thi viết theo dạng tự luận, trình bày hiểu biết, cảm nghĩ về một chủ đề, nội dung cụ thể được nêu trong mục 2.1. Bài dự thi của cá nhân là công trình tự làm và chưa tham gia các cuộc thi khác.
-   Bài dự thi cần nêu được cảm nhận của tác giả, bài viết về người thật, việc thật và có ảnh minh họa; các bài viết có sự liên hệ thực tiễn hoạt động tại đơn vị hoặc bản thân người dự thi.
-   Các bài viết sưu tầm, tham khảo, sử dụng các tài liệu, tư liệu trích dẫn, ghi rõ nguồn gốc.
* Các chi bộ có tối thiểu từ 1 – 2 bài tham gia dự thi; không hạn chế số lượng tham gia.
4. Tài liệu tham khảo
-   Các văn kiện, nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ XXIII. Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-   Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, quận về thực hiện Chị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, di chúc của Bác.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Thành lập Ban Chỉ đạo
 - Đồng chí Trần Hữu Nghị - Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban.
         -  Đồng chí Hòa Thị Thanh Hương – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó ban.
         -  Đồng chí Trần Trọng Bính – Phụ trách Tuyên giáo ĐU – Phó ban thường trực
       - Đồng chí Trần Thị Mai - Ủy viên Ban Thường vụ - Thành viên.
2. Tiến độ thực hiện
-   Từ ngày 08/7 đến ngày 08/8/2019: Triển khai tại các đơn vị.
-   Từ ngày 09/8 đến ngày 10/8/2019: Các Chi bộ chuyển bài dự thi của các cá nhân về VP. Đảng ủy (qua đ/c Phạm Mạnh Hùng) để tổng hợp bài thi gửi về Ban Tổ chức Hội thi quận Lê Chân.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tham dự Hội thi quận Lê Chân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Lê Chân trong trái tim tôi”, đề nghị các chi bộ trong toàn đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy, chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trong trường,  vận động, tuyên truyền đoàn viên, hội viên tích cực tham dự cuộc thi./.
 
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn