Giới thiệu các đơn vị

  Thứ hai, 29/02/2016 - 11:01:10

Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học

Ngày 4/10/1997, chỉ 10 ngày sau khi trường Đại học Dân lập Hải Phòng có quyết định thành lập, đã diễn ra cuộc họp gồm 10 cán bộ đầu tiên của trường để bàn về công tác tuyển sinh. Từ cuộc họp đó các cán bộ đã toả đi các tỉnh thành, các trường phổ thông để tuyên truyền tuyển sinh và tổ chức công tác tuyển sinh cho năm học đầu tiên.
Các cán bộ tham gia cuộc họp ấy, có nhiều người đã chuyển sang những bộ phận khác, cũng có người không còn công tác tại trường, nhưng ai cũng nhớ những ngày đầu tiên đó, và ngày 4/10/1997 trở thành ngày thành lập Phòng Đào tạo.
Năm 2013, với sự phát triển của nhà trường, 3 ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin của nhà trường đã được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo hệ cao học. Đây là bước phát triển mới của nhà trường và cũng đánh dấu một bước tiến của phòng. Ngày 29/08/2013, theo quyết định số 975/2013/QĐ-HT, phòng Đào tạo đã được đổi tên thành phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học.
Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học là một trong những phòng chức năng chịu trách nhiệm tổ chức - quản lý công tác giảng dạy và học tập, đồng thời giữ vai trò then chốt trong việc tổ chức thành công - nghiêm túc các kỳ thi tuyển sinh đại học trong nhiều năm qua.
18 năm,cùng với sự phát triển của trường, Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học cũng có nhiều thay đổi. Đội ngũ cán bộ phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học ngày càng được chuẩn hoá. Hiện nay, phòng có 9 cán bộ, gồm có Trưởng phòng: TS. Trần Thị Mai, Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Phi Nga và 8 cán bộ phụ trách các mảng công việc khác nhau.

 Cùng với sự thay đổi về nhân sự là sự thay đổi về năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ  phòng.
Đặc biệt từ năm 2009, cùng với toàn trường, phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học bắt đầu tổ chức phương pháp đào tạo theo học chế tín chỉ và đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Đây là phương pháp đào tạo ưu việt với triết lý giáo dục lấy sinh viên là trung tâm. Tuy nhiên, có được sự thành công đó chính là nhờ lòng nhiệt tình, tinh thần sáng tạo, tâm huyết và sự phấn đấu không mệt mỏi của tất cả các cán bộ trong phòng.
Cũng chính nhờ điều đó mà phòng luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhận nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng … Nhiều cán bộ của Phòng được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ và Thành phố, và nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT.
Nhìn lại suốt chặng đường 18 năm qua, có thể nói, trong bất cứ giai đoạn nào, tập thể cán bộ của Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học luôn phát huy được truyền thống đoàn kết, nỗ lực, tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có thể tự hào khẳng định rằng, Phòng Đào tạo đại học và Sau đại học đã từng bước được củng cố, có những đóng góp thiết thực vào những thành tích chung của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn