Giới thiệu các đơn vị

  Thứ bảy, 12/03/2016 - 08:06:28

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng được thành lập năm 2005, với tên gọi ban đầu là Ban khảo thí và Đảm bảo chất lượng sau đó là Ban Đảm bảo chất lượng và ISO. Phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về hoạt động khoa học và công nghệ; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.
   18 năm, cùng với sự phát triển của Trường, đội ngũ cán bộ của Phòng ngày càng được chuẩn hoá. Hiện nay, phòng có 5 cán bộ, gồm có Trưởng phòng: TS. Nguyễn Tiến Thanh, Phó trưởng phòng: TS. Giang Hồng Tuyến và 3 cán bộ phụ trách các mảng công việc khác nhau.
Với những cố gắng không mệt mỏi của các cán bộ trong phòng dưới sự định hướng của Hiệu trưởng và nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường, năm 2009 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã được Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận là một trong 20 trường Đại học đầu tiên trong cả nước đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Không dừng lại ở những gì đã đạt được, Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng đang nỗ lực không ngừng để đưa chất lượng giáo dục và đào tạo của trường tiếp tục đi lên. Hiện nay, Phòng đang tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng từ phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015”.
Trong những năm qua, Phòng đã cùng hợp tác với các giảng viên, cán bộ trong toàn trường đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, viết báo cáo khoa học đăng trên các tạp chí, hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Trong 5 năm gần đây riêng cán bộ của Phòng đã có 14 bài báo được đăng trên các tạp chí, hội thảo có danh tiếng, trong đó có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu của SCOPUS.
Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý của Nhà trường Phòng đã nghiên cứu tích hợp tốt các hệ thống quản lý và kiểm định chất lượng nhằm nhanh chóng tạo ra sự thay đổi về cách dạy và cách học, giúp sinh viên phát triển năng lực, các kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; từng bước đáp ứng các chuẩn mực chất lượng của Quốc tế.
Nghiệm thu đề cương chi tiết môn học đáp ứng chuẩn mực Quốc tế
Nhìn lại chặng đường 18 năm qua, có thể nói, trong bất cứ giai đoạn nào, tập thể cán bộ của Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng cũng luôn là đơn vị có vai trò tiên phong trong nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Có được điều đó là nhờ sự chỉ đạo, định hướng tốt của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, sự cộng tác giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị và cá nhân cán bộ giảng viên toàn trường.

Phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng


♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn