Khách sạn sinh viên

  Thứ tư, 04/05/2016 - 14:29:59

Thông báo mở cửa Phòng đọc KSSV

Để tạo điều kiện cho sinh viên trong trường có không gian học tập yên tĩnh hiệu quả, Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo:

Phòng đọc KSSV mở cửa các ngày từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 9/5/2016 đến ngày 11/6/2016. Thời gian mở cửa trong ngày như sau:
+    Sáng: Từ 7h30 đến 11h15
+    Chiều: Từ 13h30 đến 17h00
Vậy Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo để các em sinh viên được biết. Đề nghị các em sinh viên khi đến phòng đọc học tập thực hiện nghiêm túc nội quy và bảo quản trang thiết bị của phòng.

Trung tâm Thông tin Thư viện
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn