Nghiên cứu khoa học

  Thứ tư, 27/11/2013 - 16:31:56

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã có một công trình nghiên cứu khoa học được công nhận tiến Bộ kỹ thuật

Ngày 20 tháng 10 năm 2009, công trình nghiên cứu khoa học “Tuổi giết thịt thích hợp đối với giống lợn Móng Cái và các tổ hợp lai F1(PixMC), F1(LRxMC), F1(LWxMC)” của TS. Giang Hồng Tuyến, giảng viên trường Đại học Dân lập Hải Phòng và nhóm tác giả đã được Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định số 14/QĐ-CN-GSN công nhận tiến bộ kỹ thuật.


Đây là một công trình khoa học mang ý nghĩa thực tiễn lớn, đáp ứng đòi hỏi cấp bách của sản xuất. Công trình nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người chăn nuôi, đặc biệt là trong chăn nuôi lợn nội Móng Cái và các tổ hợp lai giữa lợn nội Móng Cái và lợn ngoại.

  Lợn Móng Cái nuôi thịt

 

Sau khi được triển khai ứng dụng công trình đã nhận được các ý kiến nhận xét rất tốt từ các cơ sở chăn nuôi và người chăn nuôi.

Ông  Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư­ và Phát triển Nông nghiệp Hải Phòng nhận xét:

- Công trình khoa học này đáp ứng đòi hỏi cấp bách của sản xuất, rất đơn giản và rất dễ áp dụng cho mọi người. Công trình này có khả năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn sản xuất.

- Công trình đã xác định đ­ược độ tuổi giết thịt thích hợp nhất vì giết thịt theo tuổi đưa ra của công trình là hiệu quả nhất do đến tuổi đó tăng khối l­ượng đạt được cao nhất và tỷ lệ nạc cũng cao nhất. Cụ thể ở tháng tuổi thứ 8 đối với lợn Móng Cái và ở tháng thứ 7 đối với các tổ hợp MC lai F1(PixMC), F1(LRxMC) và F1(LWxMC). Hơn nữa, giết thịt ở độ tuổi đó thì chi phí thức ăn cho vỗ béo thấp nhất. Rõ ràng, giết thịt ở độ tuổi đó hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngư­ời chăn nuôi và đem lại sản phẩm thịt lợn chất lượng nhất cho người tiêu dùng.

- Công trình khoa học này đã góp phần đáng kể trong việc làm tăng thu nhập của ngư­ời chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn Móng Cái và các tổ hợp lai F1(PixMC), F1(LRxMC) và F1(LWxMC). Đồng thời sản phẩm khoa học này mang lại cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm chất lượng tốt.

- Chúng tôi đánh giá cao sản phẩm khoa học công nghệ này. Chắc chắn công trình này sẽ được tiếp tục phổ biến rộng rãi đến ngư­ời chăn nuôi lợn và những người chăn nuôi lợn Móng Cái và Móng Cái lai sẽ rất phấn khởi đón nhận.

Các ý kiến nhận xét từ người chăn nuôi:

- Công trình nghiên cứu này giúp chúng tôi xác định đ­ược tuổi giết thịt thích hợp nhất vì giết thịt theo tuổi đưa ra của công trình là hiệu quả nhất do lợn thịt nuôi đến tuổi đó tăng khối  lượng đạt được cao nhất, tiêu tốn thức ăn thấp và tỷ lệ nạc cũng cao nhất so với giết thịt ở các độ tuổi khác.

- Công trình nghiên cứu đã góp phần đáng kể trong việc làm tăng thu nhập của ngư­ời chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn Móng Cái và các tổ hợp lai F1(PixMC), F1(LRxMC) và F1(LWxMC). Đồng thời sản phẩm khoa học của công trình này mang lại cho người tiêu dùng nguồn thực phẩm chất lượng tốt nhất.

- Giết mổ theo tuổi đề xuất của công trình này đưa năng suất chăn nuôi tăng lên: tăng tỷ lệ nạc 3-4% và giảm tiêu tốn thức ăn 3-5%.

- Ứng dụng các kết quả của công trình này làm tăng hiệu quả kinh tế lên 7-10% so với giết mổ thịt lợn ở các tuổi khác.

- Các kết quả của công trình nghiên cứu này đáp ứng đòi hỏi cấp bách của sản xuất, rất đơn giản và rất dễ áp dụng cho chúng tôi.  


Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại - TS. Gang Hồng Tuyến

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn