Nghiên cứu khoa học

  Thứ hai, 13/01/2014 - 08:20:21

Biên soạn Bài tập bổ trợ Giáo trình Đọc hiểu tiếng Hán Quyển 1 dành cho sinh viên Hán ngữ sơ cấp - Đại học Dân lập Hải Phòng

Tác giả đã nghiên cứu, bổ sung các dạng bài tập nhằm củng cố khả năng nhận biết chữ Hán, phát triển vốn từ vựng và khả năng đọc hiểu của sinh viên.

Chủ nhiệm đề tài: ThS Hồ Thị Thu Trang - Khoa Ngoại Ngữ

 “Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ” (Quyển 1) phần lớn tập trung vào ôn tập và củng cố lượng từ vựng đã xuất hiện trong môn Tổng hợp tiếng, nhằm giúp sinh viên ghi nhớ từ vựng đã học. Giáo trình có kết cấu các bài khá đơn giản và các dạng bài tập phong phú gồm các nội dung:

- Nhập môn tiếng Hán: cung cấp cho người mới học kiến thức cơ bản về chữ Hán (nét chứ, trật tự nét, kết cấu chữ, bộ thủ chữ…).

- Bài tập bổ trợ: gồm 30 bài, tập trung vào phát triển từ vựng và kỹ năng làm bài Đọc hiểu tiếng Hán (cơ sở) thông qua các bài tập như Phiên âm, Chữ Hán, Điền trống, Kết nối, Đọc hiểu, Câu đố.

- Kiến thức ngôn ngữ - văn hóa: để tăng cường kiến thức nền Ngôn ngữ - Văn hóa giữa Việt Nam, Trung Quốc, tác giả bổ sung lượng lớn bài đọc tham khảo bằng tiếng Việt về nguồn gốc chữ Hán, từ Hán việt và từ thuần Việt, văn hóa ứng xử, giao tiếp…

- Website: cuối mỗi bài bổ trợ, tác giả bổ sung trang web phục vụ tra cứu và tự học tiếng Hán.

Phòng QLKH&ĐBCL

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn