Khách sạn sinh viên

  Thứ tư, 27/11/2013 - 10:24:42

Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ tại Khách sạn sinh viên

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ tại Khách sạn sinh viên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng, tháng 2/2013 được sự chỉ đạo của Hiệu trường Ban Đảm bảo chất lượng và ISO đã tổ chức lấy ý kiến phản hồi của sinh viên nội trú.

Phân tích kết quả phản hồi cho thấy sinh viên nội trú đánh giá cao về Phòng Đọc tại KSSV, về trang thiết bị của Nhà ăn sinh viên và vệ sinh an toàn thực phẩm, về thái độ phục vụ của nhân viên bảo vệ, sự tận tình giúp đỡ của cán bộ quản lý sinh viên. Công tác An ninh trật tự, công tác tổ chức vệ sinh tại các phòng ở, hành lang, lối đi cũng được đánh giá khá cao.

Khách sạn sinh viên HPU

Phòng đọc khách sạn sinh viên 

Tuy nhiên, sinh viên cũng chỉ ra những điểm còn hạn chế như Hệ thống mạng Wifi tại KSSV, hoạt động giao lưu giữa các sinh viên nội trú, chất lượng cơm và sự thay đổi món ăn tại Nhà ăn của trường. Nhu cầu về một số loại hình dịch vụ của sinh viên nội trú cũng cần phải được đáp ứng.

Nguyên Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đến thăm trường và nhà ăn sinh viên ngày 17/9/2012

Trên cơ sở phản hồi của sinh viên nội trú, Hiệu trưởng Nhà trường đã có cuộc họp với các phòng ban chức năng liên quan, chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại KSSV của trường. Đến nay một số mặt công tác đã được hoàn thiện như Hệ thống mạng Wifi, xây dựng và ban hành quy trình quản lý KSSV nhằm nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị phòng ban liên quan nhằm phục vụ sinh viên tốt hơn. Việc xây dựng phương án tổ chức các loại hình dịch vụ cho sinh viên cũng đang được triển khai.

Nguyễn Tiến Thanh
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn