Thư viện

  Thứ ba, 07/03/2017 - 14:32:23

Thông báo thay đổi giờ mở cửa và quy trình phục vụ của TTTTTV

Nhằm tăng khả năng tự quản và tính tự học – nghiên cứu trong mỗi sinh viên, từ ngày 13/03/2017 Thư viện phục vụ theo hình thức “THƯ VIỆN 1 CỬA”, cụ thể như sau:
 I. Quy trình phục vụ của Thư viện:
1. Khi đến thư viện, xuất trình thẻ sinh viên tại Phòng Mượn (tầng 4 nhà G)
2. Gửi đồ tại tủ (tầng 4 nhà G)
3. Lựa chọn phòng để sử dụng.
4. Hết giờ làm việc hoặc khi không sử dụng phòng nữa sẽ nhận lại đồ tại tủ đựng đồ và thẻ sinh viên tại Phòng Mượn (tầng 4 nhà G).
II. Giờ mở cửa:
 
 
- Trường hợp Thư viện có lịch nghỉ đột xuất sẽ có thông báo ở Bảng tin đặt tại tầng 1 nhà G.
 
Trung Tâm Thông tin Thư viện
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn